La Bioinformàtica és l'aplicació de la informàtica a la resolució de qüestions biològiques.
 
 
LA RECERCA GENÈTICA GENERA UNA GRAN QUANTITAT D'INFORMACIÓ:
   
  Seqüències
  • DNA

  • mRNA

  • proteïnes

  Característiques d'aquestes seqüències
  • contingut de gens

  • funció dels gens

  • estructura i dominis de les proteïnes

  • relació dels gens amb malalties...

 
 
ON ES TROBA TOTA AQUESTA INFORMACIÓ?
 
 
 
  National Center for Biotechnology Information EuropeanBioinformatics Institute (European Molecular Biology Laboratory)
 
 
 
COM ESTÀ ORDENADA TOTA AQUESTA INFORMACIÓ?
 
 
  Bases de dades
 
 
 
COM PODEM UTILITZAR AQUESTA INFORMACIÓ PER FER RECERCA I GENERAR-NE DE NOVA?
 
 
  Programes d'anàlisi de seqüències
EXEMPLES
 
  • cerca per similitud de seqüència

 
  • alineaments múltiples de seqüències - ClustalW
 
 
 

 

EXERCICIS I PROBLEMES
 
 
 
 
 
 
Contacte:
Marta Puig
Raquel Egea
 
 
 
 
Última actualització: gener 2008