LES RIBONUCLEOTIDIL REDUCTASES

 

1. INTRODUCCI”: PER QU» LES RIBONUCLEOTIDIL REDUCTASES?

2. RIBONUCLEOTIDIL REDUCTASES: LA REACCI” QUE PERMET LA VIDA

3. UN MATEIX OBJECTIU, PER“ AMB DIVERSES MANERES D'ACONSEGUIR-HO

        A) CLASSE I

        B) CLASSE II

        C) CLASSE III                                              

4. DISTRIBUCI” I  EVOLUCI” DE LES RNR

5. STRANGER IN THE LAB: nrdI

6. RESULTATS I CONCLUSI”

7. REFER»NCIES