Assignatura optativa 2n Cicle de la Llicenciatura de Biologia

1,5 crèdits teòrics i 3 crèdits pràctics

Objectius 

  • Proporcionar als estudiants de Biologia els coneixements bàsics que els permeti tant l'ús d'eines per realitzar cerques d'informació a les xarxes com abordar l'anàlisi computacional molecular de seqüències d'àcids nucleics i proteïnes

  • Donar una perspectiva del potencial d'aquesta nova disciplina en la era postgenòmica

Professor Antonio Barbadilla                 Professor Isidre Gibert

Horari setmanal de classes de Teoria

El curs s'imparteix durant el segon semestre. Les classes de Teoria s'impartiran els dijous de 11:00-12:00 hores.

Avaluació de l'assignatura

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir de:

-un examen teòric-pràctic que es farà a l'ordinador a l'aula dinformàtica

S'aprovarà amb una nota igual o major que 5 sobre 10.

La presentació  d'un treball voluntari i individual pot ajudar positivament a modular la nota final. Els continguts temàtics del treball estaran relacionats amb l'aprenentatge adquirit durant el curs (feu click per veure les especificacions).  

Premeu aquí per omplir la Fitxa de l'alumne


Búsqueda en este sitio Web:
Google

Aquesta es la visita número Contador de visitas a la página

Última actualització: 21 de Gener 2007

 

©Antonio Barbadilla, Isidre Gibert
Bellaterra, Gener 2007